Actia sp.

Tachinidae – Rączycowate
Małe, krępe rączyce o stonowanym, szaroczarnym ubarwieniu; na tylnych krawędziach tergitów zwykle pojawiają się wąskie jasne przepaski. Przy pierwszej przetchlince brak skierowanej w dół szczecinki – ważna cecha diagnostyczna rodzaju. Nasada skrzydeł mniej, lub bardziej zażółcona. Poszczególne gatunki bardzo trudne do odróżnienia.

Wołosate 29.05.2014

Wołosate 29.05.2014

Wołosate 29.05.2014

Wołosate 29.05.2014

 1. Liczebność. W okolicach Łodzi raczej nieliczne
 2. Biotop. Zwykle nasłonecznione skraje lasów i polany
 3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 5-6 mm
 4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
 5. Lokalizacja. Bieszczady, ale z pewnością rodzaj jest reprezentowany na Wyżynie Łódzkiej
 6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy są parazytoidami gąsienic motyli mniejszych ( Microlepidoptera ) z rodzin: Tortricidae, Gelechiidae, Elachistidae, Tineidae, Oecophoridae, oraz gąsienic z rodziny Pyralidae
 7. Podobne. Przede wszystkim gatunki z rodzaju Peribaea, które różnią się obecnością skierowanej w dół szczecinki przy pierwszej przetchlince ( substigmatical bristle )
 8. Występujące w Polsce gatunki:
 • Actia crassicornis ( Actia dubitata )
 • Actia lamia
 • Actia infantula
 • Actia maksymovi
 • Actia pillipennis
 • Actia resinellae ( Actia nudibasis )
 • Actia nigroscutellata

Dodaj komentarz