Actia lamia

Tachinidae – Rączycowate
Oczy u obu płci rozdzielone szerokim czołem. Scutum szarawe. Tergity czarne z jasnymi przepaskami na tylnych krawędziach. Łuski skrzydłowe duże, żółte. Przy pierwszej przetchlince brak skierowanej w dół szczecinki – ważna cecha diagnostyczna rodzaju. Nogi czarne. Nasada skrzydeł mniej, lub bardziej zażółcona. Poza tym skrzydła przezroczyste; brak wierzchołkowej żyłki poprzecznej zwanej postangular vein – stąd komórka R5 szeroko otwarta.

Tczew 14.06.2009 Fot. Alek Brzozowski

Tczew 14.06.2009 Fot. Alek Brzozowski

  1. Status. Pospolita
  2. Siedlisko. Lasy, łąki, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 2.5-5/6 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Pomorskie
  6. Pokarm. Nektar, spadź, pyłek. Larwy są parazytoidami gąsienic motyli mniejszych – wymienia się rodzaj Epiblema 
  7. Podobne. U Actia crassicornis, Actia nudibasis, Actia maksymovi i Actia pilipennis komórka R5 jest otwarta bardzo wąsko, ponieważ postangular vein jest obecna. U Actia infantula jasne przepaski na tylnych krawędziach tergitów są mniej wyraźne, a u Actia nigroscutellata tergity są ewidentnie bardziej lśniące. Podobne są też gatunki z rodzajów Ocytata i Peribaea
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Alek Brzozowski
  9. Uwagi 2.Weryfikacja oznaczenia Theo Zeegers

avidal

Leave a Reply