Tortricidae – Zwójkowate

Wielce zróżnicowana i bogata w gatunki rodzina, licznie reprezentowana zwłaszcza w klimacie tropikalnym. Motyle małe i średnie, monotonnie bądź kontrastowo, kolorowo ubarwione. Gąsienice fitofagiczne, żerują na wszystkich możliwych częściach roślin. Wiele gatunków zwija liście i stabilizuje powstałą tutkę przędzą – stąd nazwa rodziny, z której wywodzą się gatunki odpowiedzialne za robaczywienie owoców w sadach, w tym śliwek i jabłek.

W Polsce żyje około 450 gatunków zwójek.

Leave a Reply