Pseudargyrotoza conwagana – Nijasionka skrzydlaneczka

Tortricidae – Zwójkowate
Skrzydła przednie zwykle żółte z rdzawym nalotem i charakterystycznym deseniem utworzonym ze srebrnoszarych plamek; przy złożonych w stanie spoczynku skrzydłach w ich środkowej części zaznacza się jaśniejsza od tła, rozmyta plama.

P.conwagana

Łódź 05.06.2015 Fot. Jacek Nowak

P.conwagana

Łódź 27.06.2014 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Liczebność. Raczej pospolita
  2. Biotop. Parki, ogrody, zarośla, żywopłoty, aleje
  3. Wymiary. Rs 11-24 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec. Gąsienice we wrześniu i październiku
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują wewnątrz nasion jesionów i ligustrów
  7. Podobne. Niepowtarzalna
  8. Uwagi. Autorami obserwacji są Jacek NowakJerzy Strzelecki
  9. P.conwagana w bazie BioMap
  10. P.conwagana na Lepiforum

Dodaj komentarz