Eudemis porphyrana

Tortricidae – Zwójkowate
Skrzydła przednie słabo kontrastowe z charakterystycznie ukształtowaną, ciemniejszą od tła, lecz jasno obwiedzioną, szeroką przepaską poprzeczną w połowie długości skrzydła. Na grzbiecie kępka wzniesionych, ciemnych łusek.

Eud.porphyrana

Łódzkie 22.07.2015 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, ogrody, parki, zarośla, sady
  3. Wymiary. Rs 17-21 mm
  4. Okres lotu. Maj/czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na dębach, głogach, czeremchach, jabłoniach, gruszach, czereśniach, morelach, śliwach, wierzbach oraz na porzeczkach i malinach
  7. Podobne. Przede wszystkim Eudemis profundana, u której nasadowa część przedniego skrzydła często ma bardziej intensywny, rudawożółty odcień – mimo to identyfikacja na podstawie fotografii terenowych bywa bardzo trudna, a nawet niemożliwa
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. E.porphyrana w bazie BioMap
  10. E.porphyrana na Lepiforum

avidal

Leave a Reply