Eudemis profundana

Tortricidae – Zwójkowate
Skrzydła przednie słabo kontrastowe z charakterystycznie ukształtowaną, ciemniejszą od tła, lecz jasno obwiedzioną, szeroką przepaską poprzeczną w połowie długości skrzydła. Przy tylnej krawędzi przedniego skrzydła u niektórych osobników widoczna kontrastowo biała, od przodu czarno podkreślona plama. Nasadowa część przedniego skrzydła często ma relatywnie intensywny, rudawożółty odcień. Na grzbiecie kępka wzniesionych, ciemnych łusek.

Las wiączyński 19.06.2019

  1. Status. Nierzadka
  2. Siedlisko. Lasy, ogrody, parki, zarośla, aleje dębowe, sady
  3. Wymiary. Rs 14-20 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na dębach, rzadziej na jabłoniach i porzeczkach
  7. Podobne. Przede wszystkim Eudemis porphyrana, u której na nasadowej części przedniego skrzydła brak tak intensywnego, rudawożółtego odcienia oraz kontrastowej, białej plamy przy tylnej krawędzi – mimo to identyfikacja na podstawie fotografii terenowych bywa bardzo trudna, a nawet niemożliwa
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. E.profundana na Lepiforum

avidal

Leave a Reply