Bactra lacteana/Bactra lancealana

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydła szarobrązowe bez widocznego desenia, bądź z ciemniejszymi od tła plamami, lub ciemnymi smugami wzdłuż przednich i tylnych brzegów skrzydeł. Sylwetka w stanie spoczynku relatywnie smukła i płaska. Oba gatunki w zasadzie nierozróżnialne bez analizy budowy genitaliów.

Bactra

Okuninka 20.07.2018

Bactra.

Okuninka 20.07.2018

  1. Liczebność. Nierzadkie – Bactra lancealana wręcz pospolita i miejscami liczna
  2. Biotop. Zarośnięte brzegi zbiorników wodnych, mokradła, podmokłe łąki
  3. Wymiary. Rs 10-21 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują w łodygach turzyc, sit i sitowi
  7. Podobne. Przede wszystkim Bactra furfurana, u której deseń na przednich skrzydłach jest zwykle bogatszy (m.in. wyraźnie zaznaczone i rozleglejsze smugi i plamy) – w przypadku osobników słabo wybarwionych, bądź wytartych konieczna jest analiza budowy genitaliów
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. B.lacteana na Lepiforum
  10. B.lancealana na Lepiforum

avidal

Leave a Reply