Ptycholomoides aeriferana

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydła brunatnoczarne z szeroką, żółtą, lub bladopomarańczową przepaską poprzeczną i rozmytą plamą (często w kształcie litery „V”) tej samej barwy w tylnej części skrzydła – zarówno przepaska jak i plama wykazują dużą zmienność wielkości i kształtu.

Pt.aeriferana

Łódź 22.07.2015 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Nierzadka
  2. Biotop. Lasy, parki i ogrody z modrzewiami
  3. Wymiary. Rs 17-24 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Monofagiczne gąsienice żerują na modrzewiach
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. P.aeriferana w bazie BioMap
  10. P.aeriferana na Lepiforum

avidal

Leave a Reply