Cochylis nana – Pańdrożyca brzozóweczka

Tortricidae – Zwójkowate
Skrzydła przednie białe, lub kremowożółte z czarnym deseniem.

Widzew 23.05.2012

Łódź – Widzew 23.05.2012

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy i zadrzewienia z udziałem brzozy, wrzosowiska
  3. Wymiary. Rs 9-12 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na brzozach
  7. Podobne. Inne podobnie ubarwione zwójki
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. C.nana w bazie BioMap
  10. C.nana na Lepiforum

Rodzaj Cochylis - Pańdrożyca


avidal

Leave a Reply