Zelotherses paleana

Tortricidae – Zwójkowate
Poprzednio w rodzaju Aphelia. Przednie skrzydła jasnożółte; głowa i wierzch tułowia ciemniejsze od skrzydeł, złocistożółte.

Tczew 05.06.2011 Fot. Alek Brzozowski

Słone 20.07.2012 Fot. Alek Brzozowski

Czatkowy 10.07.2013 Fot. Alek Brzozowski

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, parki, ogrody, zarośla, przydroża, przytorza, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 17-24 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień; imagines aktywne również w ciągu dnia
  5. Lokalizacja. Pomorskie, lubuskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych, oraz na borówkach, dębach, bukach i świerkach
  7. Podobne. Znacznie rzadsza Zelotherses unitana różni się nieco odcieniem skrzydeł, jednak pewność identyfikacji gwarantuje analiza budowy genitaliów
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Alek Brzozowski
  9. Z.paleana na Lepiforum

avidal