Zelotherses paleana

Tortricidae – Zwójkowate
Poprzednio w rodzaju Aphelia. Przednie skrzydła jasnożółte; głowa i wierzch tułowia ciemniejsze od skrzydeł, złocistożółte. Gąsienica ciemna, często z zielonkawym odcieniem i białymi kropkami na poszczególnych segmentach; 4 plamki grzbietowe układają się w kształt trapezu. Głowa czarna lub żółto- bądź czerwonobrązowa.

Tczew 05.06.2011 Fot. Alek Brzozowski

Słone 20.07.2012 Fot. Alek Brzozowski

Czatkowy 10.07.2013 Fot. Alek Brzozowski

  1. Status. Pospolita
  2. Siedlisko. Skraje lasów, polany, parki, ogrody, zarośla, przydroża, przytorza, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 17-24 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień; imagines aktywne również w ciągu dnia
  5. Lokalizacja. Pomorskie, łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych, oraz na borówkach, dębach, bukach i świerkach
  7. Podobne. Znacznie rzadsza Zelotherses unitana różni się nieco odcieniem skrzydeł, jednak pewność identyfikacji gwarantuje analiza budowy genitaliów
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji i identyfikacji – Alek Brzozowski avidal
  9. Z.paleana na Lepiforum

Łódź – Dolina Olechówki 11.06.2021

Łódź – Dolina Olechówki 11.06.2021


avidal