Paramesia gnomana

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydło jasne, żółtawobrązowe z wąską, ciemniejszą od tła, ukośną przepaską poprzeczną i brunatną, półokrągłą plamą przy przednim brzegu.

P.gnomana

Rezerwat Mierzeja Sarbska 30.07.2019

Paramesia

Rezerwat Mierzeja Sarbska 30.07.2019

Łuków 19.06.2015 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolita, miejscami bardzo liczna
  2. Biotop. Suche murawy oraz wydmy nadmorskie i śródlądowe
  3. Wymiary. Rs 13-20 mm
  4. Okres lotu. Maj/czerwiec – lipiec/sierpień. Gąsienice od maja do lipca
  5. Lokalizacja. Pomorskie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych – min. na babkach, mniszkach, kosaćcach i czyśćcach; także na borówkach
  7. Podobne. Jasne formy barwne Clepsis spectrana, u której jednak ciemna przepaska na przednim skrzydle jest na ogół szersza i wyraźniejsza. Podobne są też niektóre gatunki z rodzaju Acleris
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Ricosz avidal
  9. P.gnomana w bazie BioMap
  10. P.gnomana na Lepiforum

avidal

Leave a Reply