Clepsis spectrana

Tortricidae – Zwójkowate
Tło przednich skrzydeł najczęściej kremowożółte lub kremowobiałe. Przy przedniej krawędzi skrzydła widoczne dwie brunatne plamy o nieregularnym kształcie; od pierwszej z nich na ogół odchodzi ciemniejsza od tła (ale równocześnie jaśniejsza od samej plamy), rozmyta, ukośna przepaska poprzeczna o zmiennych kształcie i wielkości. Rzadziej spotyka się formy barwne o ciemnym, kasztanowobrązowym tle skrzydeł.

Będzino 13.06.2020 Fot. Augustyna

Francja – Oxelaëre 09.08.2015 Fot. Marie Lou Legrand

Będzino 13.06.2020 Fot. Augustyna

  1. Status. Pospolita
  2. Siedlisko. Lasy i ich skraje z ziołoroślami, torfowiska, mokradła, podmokłe łąki; preferuje tereny wilgotne z bogatą roślinnością zielną
  3. Wymiary. Rs 15-24 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Francja, Polska – zachodniopomorskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na liściach i kwiatach rozmaitych roślin zielnych, oraz na trawach, wiciokrzewach, malinach i jeżynach, a także na niektórych drzewach i krzewach liściastych
  7. Podobne. Niektóre inne zwójki o podobnym deseniu na skrzydłach – w tym Paramesia gnomana
  8. Uwagi. Autorki obserwacji – Augustyna Marie Lou Legrand
  9. C. spectrana na Lepiforum

Rodzaj Clepsis


avidal

Leave a Reply