Pseudohermenias abietana

Tortricidae – Zwójkowate
Tło przedniego skrzydła brązowe lub brązowoczarne z poprzecznymi białymi pasami

Łuków 31.05.2017 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Niezbyt pospolita, lokalnie może być liczna
  2. Biotop. Lasy iglaste, parki i ogrody z roślinami żywicielskimi
  3. Wymiary. Rs 14-18 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na igłach świerków i jodeł
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. P.abietana na Lepiforum

Ricosz

Leave a Reply