Apotomis lineana

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydło białe, szarobiałe lub żółte z ciemną przepaską w połowie długości – przepaska ta jest wąsko przerwana w środkowej części. Na tułowiu okazała kępka z wzniesionych łusek.

Niemcy – Thüringen – czerwiec 2021 Fot. Benjamin Fabian

  1. Liczebność. Rzadko obserwowana
  2. Biotop. Podmokłe łąki, torfowiska, zadrzewienia i zakrzewienia przybrzeżne, łozowiska
  3. Wymiary. Rs 17-22 mm
  4. Okres lotu. Maj/czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce na nielicznych stanowiskach; możliwa do odnalezienia na całym obszarze
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na liściach wierzb i brzóz
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju – w tym Apotomis turbidana (przepaska na przednim skrzydle nie jest przerwana). U Celypha woodiana przepaska jest silnie przewężona, lecz nie całkowicie rozerwana
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Benjamin Fabian
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Ricosz
  10. A.lineana na Lepiforum

Rodzaj Celypha


avidal

Leave a Reply