Celypha woodiana

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydła białe z ciemną przepaską w połowie długości – przepaska ta jest bardzo wyraźnie przewężona w środkowej części. Przy tylnym brzegu skrzydła regularnie pojawiają się srebrzystoniebieskie przebarwienia.

Niemcy 28.07.2008 Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Rzadka
  2. Biotop. Lasy, zagajniki, parki, ogrody, zadrzewienia
  3. Wymiary. Rs 15-18 mm
  4. Okres lotu. Maj/czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce na nielicznych stanowiskach; występuje przypuszczalnie na całym obszarze
  6. Pokarm. Gąsienice żerują w liściach i pędach jemioły
  7. Podobne. Unikatowy kształt przepaski na skrzydłach pozwala w miarę łatwo rozpoznać gatunek
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Heiner Ziegler
  9. C.woodiana na Lepiforum

Rodzaj Celypha


avidal

3 thoughts on “Celypha woodiana

  1. Na moje oko na zdjęciu jest Apotomis lineana, ale nie będę się upierał. Autor obserwacji ma pierwszeństwo racji. Nawet się rymnęło… 🙂

Leave a Reply