Pelochrista infidana

Tortricidae – Zwójkowate
Ciało delikatne. Skrzydła przednie białe z obfitym brunatnym oprószeniem i rozległymi, brunatnymi plamami układającymi się w nieregularne przepaski poprzeczne. Głaszczki jasnobrunatne, dobrze widoczne.

Łódź – BRUS 22.08.2020

  1. Status. Rzadko obserwowana, raczej nieliczna
  2. Siedlisko. Murawy kserotermiczne, skraje lasów, polany, ugory
  3. Wymiary. Rs 15-26 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – wrzesień; apogeum pojawu w sierpniu. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Monofagiczne gąsienice żerują w korzeniach bylicy polnej; tam też dochodzi do przepoczwarczenia
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczna
  8. Uwagi. Identyfikacja Marek Hołowiński
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal
  10. P.infidana na Lepiforum

avidal

Leave a Reply