Capua vulgana

Tortricidae – Zwójkowate
Na szarych przednich skrzydłach znajdują się rozmyte ciemne plamy, zwłaszcza przy zewnętrznych krawędziach.

Las wiączyński 16.05.2015

Las wiączyński 16.05.2015

C.vulgana

Łódzki Ogród Botaniczny 28.05.2017

Las wiączyński 20.05.2015

Las wiączyński 20.05.2015 In copula

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla
  3. Wymiary. Rs 13-19 mm
  4. Okres lotu. Maj – pierwsza połowa lipca
  5. Lokalizacja. Łódzkie, występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na borówkach, malinach i rozmaitych drzewach liściastych
  7. Podobne. Inne zwójki – niemniej identyfikacja możliwa na podstawie fotografii terenowych
  8. Uwagi. Oznaczenie Wojtek M.Marek Hołowiński
  9. C.vulgana w bazie BioMap
  10. C.vulgana na Lepiforum

Leave a Reply