Orthotaenia undulana

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydła o szarobiałym tle z ciemniejszymi polem nasadowym i polem środkowym.

Łuków 11.05.2018 Fot. Ricosz

  1. Status. Pospolita
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, zarośla, polany, łąki, pola uprawne
  3. Wymiary. Rs 14-18 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Nektar. Polifagiczne gąsienice żerują na bardzo wielu rozmaitych roślinach zielnych, krzewach i drzewach
  7. Podobne. Inne podobnie ubarwione zwójki m.in. Celypha lacunana
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. O.undulana w bazie BioMap
  10. O.undulana na Lepiforum

Ricosz

Leave a Reply