Tortrix viridana – Zwójka zieloneczka

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydła jednolicie zielone. Strzępina biała. Tylne skrzydła srebrzystoszare. Gąsienica zwykle zielonkawa, czarno plamkowana, z czarna głową.

T.viridana

Łódź 18.06.2017 Fot. Jerzy Strzelecki

T viridana

Łódź 18.06.2017 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Liczebność. Pospolita, liczna; zdarzają się masowe pojawy, średnio co 3-4 lata
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, aleje dębowe; przebywa zwykle w koronach drzew
  3. Wymiary. Długość ciała 9-11 mm. Rs 16-24 mm
  4. Okres lotu. Koniec maja – początek sierpnia; imagines żyją około tygodnia. Gąsienice w kwietniu i maju. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na pączkach i liściach dębów, rzadziej także na bukach, klonach, wierzbach, lipach,  wiciokrzewach i czarnym bzie
  7. Podobne. U Earias clorana tylne skrzydła są białe
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jerzy Strzelecki
  9. T.viridana w bazie BioMap
  10. T.viridana na Lepiforum

Maks Syratt