Neosphaleroptera nubilana

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydła szare, lub szarobrązowe ze słabo zaznaczoną lub wręcz niedostrzegalną, ciemniejsząod tła, szeroką przepaską poprzeczną za połową długości skrzydła. Wierzchołki skrzydeł u niektórych osobników przyciemnione, tej samej barwy co przepaska poprzeczna (jeśli jest zaznaczona).

Poznań 04.06.2012 ♂ Fot. Andrzej Hańca

Poznań 28.05.2011 ♀ Fot. Andrzej Hańca

  1. Liczebność. Nierzadka
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, sady, zarośla
  3. Wymiary. Rs 12-15 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec. Imagines aktywne również w ciągu dnia. Zimuje gąsienica w kokonie
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie
  6. Pokarm. Imagines spijają nektar kwiatowy. Gąsienice żerują na głogach, gruszach, jabłoniach i śliwach
  7. Podobne. Inne niepozornie, jednolicie ubarwione, szare zwójki
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Andrzej Hańca
  9. N.nubilana na Lepiforum

avidal

Leave a Reply