Commophila aeneana

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydła intensywnie złocisto-żółte z dwiema parami przepasek poprzecznych utworzonych z czarnych i srebrzysto-niebieskich łusek. Głowa i scutum tak samo jaskrawo żółte, jak skrzydła; na scutum kępka z wzniesionych, czarnych łusek.

Francja – Clairmarais Fot. Marie Lou Legrand

  1. Zasięg. Południowo-zachodnia Europa, oraz region czarnomorski
  2. Siedlisko. Łąki, murawy, ugory, przydroża, skraje lasów; preferuje tereny górskie
  3. Wymiary. Rs 15-19 mm
  4. Okres lotu. Maj – czerwiec. Zimuje gąsienica w łodydze rośliny żywicielskiej
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce nie odnaleziona
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują w łodygach starców. W literaturze jako roślinę żywicielską wymienia się również goryczel jastrzębcowaty – obecnie informacja ta jest jednak podawana w wątpliwość
  7. Podobne. Inne żółtoskrzydłe zwójki, w tym niektóre gatunki z rodzaju Aethes – mimo to nietrudna do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand
  9. C.aeneana na Lepiforum

avidal

Leave a Reply