Eulia ministrana

Tortricidae – Zwójkowate
Skrzydła przednie rdzawopomarańczowe, często ( choć nie zawsze ) z mniej lub bardziej rozległymi rozjaśnieniami. U nasady skrzydeł kępka włosków w kolorze skrzydeł.

Las żeromiński 20.05.2014 Samiec

Las żeromiński 20.05.2014 Samiec

Eulia

Las wiączyński 02.06.2019

E.ministrana

Łódź 25.05.2016 Fot. Jacek Nowak

Eulia

Łódź 25.05.2016 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, ogrody, parki, zarośla, sady
  3. Wymiary. Rs 21-24 mm
  4. Okres lotu. Maj i czerwiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na wielu rozmaitych drzewach liściastych
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczna
  8. E.ministrana w bazie BioMap
  9. E.ministrana na Lepiforum
Eulia.

Łódź – BRUS 08.05.2018

Eulia

BRUS 08.05.2018

Dodaj komentarz