Eulia ministrana

Tortricidae – Zwójkowate
Skrzydła przednie rdzawopomarańczowe, często (choć nie zawsze) z mniej lub bardziej rozległymi rozjaśnieniami. U nasady skrzydeł kępka włosków w kolorze skrzydeł.

Las żeromiński 20.05.2014 Samiec

Las żeromiński 20.05.2014 ♂

Eulia

Las wiączyński 02.06.2019

E.ministrana

Łódź 25.05.2016 Fot. Jacek Nowak

Eulia

Łódź 25.05.2016 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, ogrody, parki, zarośla, sady
  3. Wymiary. Rs 21-24 mm
  4. Okres lotu. Maj i czerwiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na wielu rozmaitych drzewach liściastych
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczna
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak avidal
  9. E.ministrana w bazie BioMap
  10. E.ministrana na Lepiforum

Opadła łuska nasienna, częsty widok na leśnych drogach – teraz takie a nie inne kryptyczne ubarwienie staje się oczywiste

Łódź – BRUS 18.05.2020

Eulia.

Łódź – BRUS 08.05.2018

Eulia

Łódź – BRUS 08.05.2018

Łódź – BRUS 28.05.2020


avidal

Leave a Reply