Cochylimorpha alternana

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydła o kremowobiałym tle z rozmytymi, słabo kontrastowymi, nieco ciemniejszymi od tła smugami i plamami. W połowie długości skrzydła lekko wzniesione kępki z brunatnych łusek.

Mikołajki 25.07.2019 Fot. Jacek Nowak

  1. Status. Liczna tylko lokalnie, głównie na północy kraju; rzadko obserwowana
  2. Siedlisko. Skraje lasów i leśne polany, zarośla; chętnie na terenach o wapiennym podłożu
  3. Wymiary. Rs 18-24 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – początek września; jedno pokolenie w sezonie
  5. Lokalizacja. Warmińsko-mazurskie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na pakach kwiatowych i nasionach chabra driakiewnika
  7. Podobne. Bliźniaczo podobna, lecz przeciętnie zauważalnie mniejsza Cochylimorpha straminea u której często (choć nie zawsze) brak na przednich skrzydłach kępek z ciemnych łusek – stuprocentową pewność oznaczenia daje analiza budowy kopulatorów. Na zdjęciu może się znajdować równie dobrze ten właśnie gatunek
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. Uwagi 2. Identyfikacja rodzaju Marek Hołowiński
  10. C.alternana na Lepiforum

avidal

Leave a Reply