Adoxophyes orana – Zwójka siatkóweczka

Tortricidae – Zwójkowate
Skrzydła przednie jasnobrązowe z ukośnymi przepaskami ciemniejszymi od tła; skrzydła w czasie spoczynku złożone dachówkowato i wtedy z widoku od góry jedna z kilku par przepasek układa się w półkolisty wzór (nie zawsze).

A.orana

Łódź – Las Łagiewnicki 08.06.2017

Łagiewniki 19.08.2014

Łódź – Łagiewniki 19.08.2014

Widzew 16.08.2014

Wiączyń 16.08.2014

Widzew 31.05.2011

Łódź – Widzew 31.05.2011

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Ogrody, parki, skraje lasów, polany, łąki
  3. Wymiary. Rs 15-23 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na wiciokrzewach, psiankach, chmielach, klonach i wielu innych roślinach zielnych, krzewach i drzewach
  7. Podobne. Inne brązowe zwójki z podrodziny Tortricinae różnią się deseniem na skrzydłach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. A.orana w bazie BioMap
  10. A.orana na Lepiforum
A.orana

Las wiączyński 29.07.2018


avidal

Leave a Reply