Lathronympha strigana

Tortricidae – Zwójkowate
Skrzydła przednie pomarańczowe (u zlatanych osobników szarawe, lub szarożółte). W tylnej części skrzydła dwie, lub trzy czarne, przecinkowate plamki na żółtym tle.

L.strigana

Łódź 19.06.2014 Fot. Jerzy Strzelecki

Las górażdżański 22.06.2014 Fot. Monika Pastrykiewicz

Las górażdżański 22.06.2014 Fot. Monika Pastrykiewicz

  1. Liczebność. Pospolita zwójka
  2. Biotop. Łąki, polany, ugory, zarośla, skraje lasów
  3. Wymiary. Rs 14-18 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Opolskie, Łódź. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na dziurawcach
  7. Podobne. Dzięki charakterystycznemu deseniowi na skrzydłach nietrudna do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jerzy Strzelecki Monika Pastrykiewicz
  9. L.strigana w bazie BioMap
  10. L.strigana na Lepiforum

avidal

Leave a Reply