Oecophoridae – Płożkowate

Rodzina skupia gatunki południowe. Motyle są niewielkie i na ogół kontrastowo ubarwione. Gąsienice żerują na rozkładajacych się roślinach, nasionach, produktach spożywczych. W Polsce lata około 30 gatunków z kilkunastu rodzajów.

Widzew 05.07.2014 Bisigna procerella
Borkhausenia fuscescens
Borkhausenia minutella
Carcina quercana
 Crassa tinctella
Crassa unitella
 Denisia albimaculea
Denisia similella
 Denisia stipella
Denisia stroemella
Epicallima formosella
 Harpella forficella
Hofmannophila pseudospretella – Mól nasienniczek
 Metalampra cinnamomea
Bielsko-Biała 04.07.2013 Fot. Grzegorz Gierlasiński Oecophora bractella
Pleurota bicostella
Widzew 28.05.2011 Schiffermuelleria schaefferella

Leave a Reply