Denisia luctuosella

Oecophoridae – Płożkowate
Przepaski i plamki na przednich skrzydłach o ostrych krawędziach, utworzone z czarnych, żółtych i białych łusek. Wierzch głowy całkowicie żółty.

Włochy 11.05.2022 Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka w całej środkowej Europie, obserwowana tylko wyjątkowo
  2. Biotop. Lasy i ich skraje, ukwiecone łąki i polany, ogrody
  3. Wymiary. Rs 9-14 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce odnaleziona na południu kraju
  6. Pokarm. Nektar. Rośliny żywicielskiej gąsienicy nie udało mi się odszukać
  7. Podobne. U Denisia albimaculea wierzch głowy nigdy nie jest całkowicie żółty, a żółte przepaski na przednich skrzydłach charakteryzują się słabiej zdefiniowanymi brzegami
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei
  9. D.luctuosella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply