Denisia albimaculea

Oecophoridae – Płożkowate
Przepaski i plamki na przednich skrzydłach o rozmytych krawędziach, utworzone z czarnych, żółtych i białych łusek. Wierzch głowy całkowicie lub w znacznej mierze czarny, nigdy całkowicie żółty.

Denisia

Łódź – Majerowskie Błota 08.05.2018

D. albimaculea

Łódź – Majerowskie Błota 08.05.2018

  1. Status. Zdecydowanie rzadki. Znany z nielicznych stanowisk; być może nawet tylko z jednego . Po raz pierwszy wykazany z naszego kraju w 2008 roku ze Śląska. Gatunek nowy dla Wyżyny Łódzkiej
  2. Siedlisko. Lasy, parki, zarośla, ogrody. W stanie spoczynku w ciągu dnia imagines zwykle skrywają się na pniach drzew, w szczelinach kory
  3. Wymiary. Rs 9-12 mm
  4. Okres lotu. Maj i czerwiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie; pojedynczego osobnika wypatrzyłem na pniu powalonego wiązu
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na wiązach, lipach, klonach, jabłoniach, modrzewiach i być może innych jeszcze gatunkach
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodzaju, zwłaszcza Denisia luctuosella (jednolicie żółta „czuprynka” na głowie)
  8. Uwagi. Identyfikacja Tomasz Jaworski
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal
  10. D.albimaculea na Lepiforum

avidal

Leave a Reply