Orophia ferrugella

Oecophoridae – Płożkowate
Przednie skrzydła żółte z przebarwieniami z brunatnych łusek, które zwykle przy przedniej krawędzi skrzydła skupiają się w dwie rozmyte plamy przechodząc w niewyraźne przepaski poprzeczne. Głowa i wierzch tułowia pokryte żółtymi łuskami.

Austria 21.06.2021 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadki
  2. Biotop. Lasy, polany, ogrody
  3. Wymiary. Rs 12-16 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na rozproszonych stanowiskach w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na dzwonkach; minują liście
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. O.ferrugella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply