Batia lambdella – Klinka okazała

Oecophoridae – Płożkowate
Skrzydła przednie ochrowożółte; u wytartych osobników miejscami białosrebrzyste. Brunatna lub czarna, jasno obrzeżona plama dochodząca do tylnego brzegu skrzydła w zarysie trójkątna lub półokrągła. Strzępina długa, intensywnie żółtopomarańczowa, zwykle ciemniejsza od tła skrzydeł. Tylne skrzydła stosunkowo wąskie.

Austria – Styria 31.07.2021 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadka, jednak liczniejsza od pozostałych dwóch krajowych gatunków
  2. Biotop. Lasy i ich skraje, suche zakrzewione polany
  3. Wymiary. Rs 11-19 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na nielicznych, rozproszonych stanowiskach
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice były znajdowane w martwych, zdrewniałych łodygach kolcolistów oraz w pędach jemioły – są zapewne saproksylofagiczne
  7. Podobne. Batia internella i Batia lunaris są bardzo podobne, lecz zauważalnie mniejsze – zwłaszcza drugi z wymienionych gatunków
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. B.lambdella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply