Batia internella – Klinka pomarańczowa

Oecophoridae – Płożkowate
Skrzydła przednie ochrowożółte; u wytartych osobników miejscami białosrebrzyste. Brunatna lub czarna, jasno obrzeżona plama dochodząca do tylnego brzegu skrzydła relatywnie duża. Strzępina długa, intensywnie pomarańczowa, zwykle ciemniejsza od tła skrzydeł. Tylne skrzydła stosunkowo wąskie.

Włochy 17.05.2017 Fot. Paolo Mazzei

Austria 04.07.2018 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadka, obserwowana bardzo sporadycznie
  2. Biotop. Lasy i ich skraje, ukwiecone łąki i polany, ogrody
  3. Wymiary. Rs 9-14 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Austria, Włochy. W Polsce pierwsze stwierdzenie pochodzi z lubuskiego
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice rozwijają się w martwym drewnie – w zależności od źródeł uznawane za ksylofagiczne lub mykofagiczne
  7. Podobne. W Polsce odnaleziono dwa inne gatunki z rodzaju o mniej rozległej ciemnej plamie na przednich skrzydłach oraz o szerszych tylnych skrzydłach. Różnią się także rozmiarami – Batia lunaris jest przeciętnie mniejsza (7-10 mm), a Batia lambdella zauważalnie większa (11-19 mm)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz Paolo Mazzei
  9. B.internella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply