Batia lunaris – Klinka księżycówka

Oecophoridae – Płożkowate
Skrzydła przednie ochrowożółte; u wytartych osobników miejscami białosrebrzyste. Brunatna lub czarna, jasno obrzeżona plama dochodząca do tylnego brzegu skrzydła w zarysie trójkątna; u niektórych osobników wyraźnie zwężona, przypominająca sierp księżyca – stąd nazwa gatunkowa. Strzępina długa, intensywnie żółtopomarańczowa, zwykle ciemniejsza od tła skrzydeł. Tylne skrzydła relatywnie wąskie.

Austria – Korneuburg 24.06.2022 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka, obserwowana bardzo sporadycznie
  2. Biotop. Lasy i ich skraje, ukwiecone łąki i polany, ogrody
  3. Wymiary. Rs 7-10 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na nielicznych, rozproszonych stanowiskach – odnaleziona na Podkarpaciu i w zachodniopomorskim
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice rozwijają się w martwym drewnie – uznawane za ksylofagiczne lub mykofagiczne
  7. Podobne. Batia internella i Batia lambdella są zauważalnie większe
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. B.lunaris na Lepiforum

avidal

Leave a Reply