Orophia denisella

Oecophoridae – Płożkowate
Przednie skrzydła białe z brunatnymi (niekiedy z rdzawym nalotem) smugami i przepaskami o ułożeniu diagnostycznym dla gatunku. Głowa biała. Głaszczki silnie wygięte ku górze, biało-brunatne z wąskimi, jasnymi wierzchołkami. Poprzednio umieszczany w rodzinach Elachistidae i Depressaridae.

Austria – Wiedeń 26.05.2022 Fot. Michael Knapp

  1. Zasięg. Południowa i środkowa Europa na południe od Karpat, Bliski Wschód, południowa Rosja
  2. Siedlisko. Lasy, polany, ogrody
  3. Wymiary. Rs przeciętnie 12-15 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – sierpień; dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce nie odnaleziony (stan na 2023 rok)
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice nieznane
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Michael Knapp
  9. O.denisella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply