Deuterogonia pudorina

Oecophoridae – Płożkowate
Głowa i tułów pokryte białymi łuskami. Skrzydła przednie wielobarwne – w części nasadowej oraz wzdłuż krawędzi kostalnych białe, poza tym różowe z brązowym oprószeniem – oprószenie to może być na tyle obfite, że różowe tło skrzydeł staje się niewidoczne. Deseń uzupełniają trzy pary brązowych przepasek poprzecznych, przy czym przepaska wewnętrzna jest znacznie węższa od pozostałych. Wierzchołki skrzydeł brązowe.

Austria – Villach 06.07.2022 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka, obserwowana bardzo sporadycznie i zwykle pojedynczo
  2. Biotop. Gatunek termofilny, brak bliższych danych
  3. Wymiary. Rs 11-15 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce występuje przypuszczalnie na całym obszarze na nielicznych stanowiskach
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice nieznane – jedna z hipotez zakłada, że rozwijają się w galasach
  7. Podobne. Niepowtarzalna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. D.pudorina na Lepiforum

avidal

Leave a Reply