Decantha borkhausenii – Batyska żółtynka

Oecophoridae – Płożkowate
Skrzydła przednie z dużymi żółtymi i brunatnymi, biało obrzeżonymi plamami; brunatne plamy połączone wąskimi paskami, przez co całość uzyskuje siateczkowaty wygląd. Głowa brunatna.

Austria 26.06.2019 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka
  2. Biotop. Skraje borów sosnowych, polany, murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Rs 11-14 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na nielicznych, rozproszonych stanowiskach – odnaleziona m.in. w Małopolsce i na Dolnym Śląsku
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice rozwijają się w martwym drewnie sosen – zapewne są ksylofgagiczne
  7. Podobne. Łatwa do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. D.borkhausenii na Lepiforum

avidal

Leave a Reply