Dasycera oliviella – Proporczykówka pawiogonka

Oecophoridae – Płożkowate
Skrzydło przednie brunatne do czarnego z jasnożółtą, trójkątną w zarysie plamą nasadową oraz tej samej barwy przepaską poprzeczną w połowie długości skrzydła. Powierzchnia skrzydła za przepaską gęsto obsypana drobnymi, srebrzystożółtawymi łuskami. Czułki ciemne z białą obrączką preapikalną.

Hiszpania – Granada 16.06.2021 Fot. Simon Oliver

Francja – Solliès-Toucas 07.06.2020 Bernard Noguès

  1. Liczebność. Brak współczesnych obserwacji, prawdopodobnie w naszym kraju nie występuje
  2. Biotop. Lasy i ich skraje, ukwiecone łąki i polany, ogrody, sady
  3. Wymiary. Rs 14-17 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – lipiec/sierpień; imagines aktywne w ciągu dnia
  5. Lokalizacja. Hiszpania, Francja. Występowanie w Polsce wymaga potwierdzenia (stan na 2023 rok)
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice saproksylofagiczne, rozwijają się w martwym drewnie – znajdowana pod korą rozmaitych drzew liściastych (w tym owocowych) i iglastych
  7. Podobne Unikatowe ubarwienie skrzydeł czynią gatunek łatwym do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Simon Oliver Bernard Noguès
  9. D.oliviella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply