Frontina laeta – Powiernica namaszczona*

Tachinidae – Rączycowate
Głowa duża, oczy rozdzielone szerokim czołem u obu płci. Czułki bardzo duże ( u samca nieco większe, niż u samicy ), u nasady czerwonopomarańczowe, ciemniejące ku wierzchołkowi. Mesonotum ( śródplecze ) żółtoszaro opylone. Odwłok pomarańczowożółty , u samicy często ze złotym odcieniem, niekiedy szaro opylony. Na środku silnie oszczeconego odwłoka mniej lub bardziej szeroki czary podłużny pas. Skrzydła przezroczyste.

Piskorzeniec 23.07.2015

Piskorzeniec 23.07.2015

Piskorzeniec 23.07.2015

Piskorzeniec 23.07.2015

Piskorzeniec 23.07.2015

Piskorzeniec 23.07.2015

  1. Liczebność. Szeroko rozsiedlona, lecz obserwowana stosunkowo rzadko
  2. Biotop. Widne lasy, murawy kserotermiczne i inne ciepłe, otwarte tereny
  3. Wymiary. Długość ciała 8-10 mm
  4. Aktywność. Lipiec – wrzesień; jedno pokolenie w sezonie
  5. Lokalizacja. Świętokrzyskie – Przedborski Park Krajobrazowy
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy są parazytoidami gąsienic Smerinthus ocellata, rzadziej Laothoe populi i Sphinx ligustri
  7. Podobne. Inne podobnie ubarwione rączyce można odróżnić głównie po inaczej ubarwionych i mniejszych czułkach
  8. *- proponowane nazwy rodzajowa i gatunkowa

Dodaj komentarz