Frontina laeta – Powiernica namaszczona*

Tachinidae – Rączycowate
Głowa duża, oczy rozdzielone szerokim czołem u obu płci. Czułki bardzo duże (u samca nieco większe, niż u samicy), u nasady czerwono-pomarańczowe, ciemniejące ku wierzchołkowi. Scutum żółto-szaro opylone. Odwłok pomarańczowo-żółty , u samicy często ze złotym odcieniem, niekiedy szaro opylony. Na środku silnie oszczeconego odwłoka mniej lub bardziej szeroki czary podłużny pas. Skrzydła przezroczyste.

Piskorzeniec 23.07.2015

Piskorzeniec 23.07.2015

Piskorzeniec 23.07.2015

Piskorzeniec 23.07.2015

Piskorzeniec 23.07.2015

Piskorzeniec 23.07.2015

  1. Status. Szeroko rozsiedlona, lecz obserwowana stosunkowo rzadko
  2. Siedlisko. Widne lasy, murawy kserotermiczne i inne ciepłe, otwarte tereny
  3. Wymiary. Długość ciała 8-10 mm
  4. Aktywność. Lipiec – wrzesień; jedno pokolenie w sezonie
  5. Lokalizacja. Bieszczady, Świętokrzyskie – Przedborski Park Krajobrazowy
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy są parazytoidami gąsienic Smerinthus ocellata, rzadziej Laothoe populi i Sphinx ligustri
  7. Podobne. Inne podobnie ubarwione rączyce można odróżnić głównie po inaczej ubarwionych i mniejszych czułkach
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Kucharski avidal
  9. *- proponowane nazwy rodzajowa i gatunkowa

Bystre 03.08.2020 Fot. Andrzej Kucharski

Bystre 03.08.2020 Fot. Andrzej Kucharski

Bystre 03.08.2020 Fot. Andrzej Kucharski


avidal

Leave a Reply