Panzeria rudis – Worecznica łuskowata

Tachinidae – Rączycowate
Znana także pod nazwą Ernestia rudis. Ciało masywne. Oczy gęsto, rudo owłosione. Scutellum ciemne, niemal czarne u nasady, czerwone w części wierzchołkowej. Odwłok czarny, silnie oszczecony; u samca boki tergitów 3 i 4 żółto- lub pomarańczowo-czerwono zabarwione. U samicy boki czarne jak cały odwłok. 3 człon czułków żółty. Nasada skrzydła żółto-pomarańczowa.

Krzywe 25.05.2016 Samiec

Krzywe 25.05.2016 ♂

  1. Status. Pospolita
  2. Siedlisko. Głównie lasy; chętnie przesiaduje i odbywa rójkę w miejscach nasłonecznionych
  3. Wymiary. Długość ciała 9-12 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec. Zimuje bobówka
  5. Lokalizacja. Podlaskie
  6. Pokarm. Imagines zlizują spadź, rzadziej żywią się nektarem kwiatowym. Larwy są parazytoidami gąsienic sówek Noctuidae: Panolis flammea, Orthosia spp. i innych. W jednej gąsienicy żeruje zawsze pojedyncza larwa worecznicy, która po osiągnięciu ostatniego stadium wygryza się z ciała gospodarza i opada na ziemię. Tam przeobraża się w bobówkę. Świeżo urodzone larwy oczekują na gąsienicę sówki, a wkrótce aktywnie poszukują przyszłego żywiciela; etap ten może trwać do 10 dni
  7. Podobne. Przede wszystkim Ernestia puparum, która różni się białymi nasadami skrzydeł. U Panzeria laevigata 3 człon czułków jest czarny. Także inne krępe rączyce
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Theo Zeegers

avidal

Leave a Reply