Phasia aurulans – Paśnica ozłocona

Tachinidae – Rączycowate
Oczy duże, czerwonobrązowe. Scutum czarne, u samca z rozległą, złocistą plamą przed scutellum o kształcie charakterystycznym dla gatunku. Odwłok czarny, u samca niekiedy z granatowym połyskiem i złocistym rozjaśnieniem w tylnej części 5-ego tergitu. Boki tułowia przynajmniej częściowo ciemno owłosione. Tylne uda czarne.

Las Bemowski koło Warszawy 18.07.2020 ♂ Fot. Sylvester Kociniak

Las Bemowski koło Warszawy 18.07.2020 ♂ Fot. Sylvester Kociniak

Las Bemowski koło Warszawy 18.07.2020 ♂ Fot. Sylvester Kociniak

Las Bemowski koło Warszawy 18.07.2020 ♂ Fot. Sylvester Kociniak

  1. Liczebność. Bardzo rzadka. Mimo to nie umieszczona w Czerwonej Księdze, ani na Czerwonej Liście HIT INSEKTARIUM
  2. Biotop. Nasłonecznione, ciepłe tereny otwarte, w tym suche łąki i polany oraz murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 6.5-9 mm; samiec przeciętnie nieco mniejszy od samicy
  4. Aktywność. Pierwsze pokolenie początek czerwca – lipiec. Drugie pokolenie sierpień – październik; większość obserwacji dotyczy drugiego pokolenia
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar, spadź, pyłek. Larwy przypuszczalnie są parazytoidami pluskwiaków z rodzin Pentatomidae i Coreidae; jednak konkretne gatunki żywicielskie pozostają nieznane
  7. Podobne. Samiec nieco podobny do wyraźnie większego samca Phasia aurigera (złocisty wzór na scutum odmienny). Samicę można pomylić z gatunkami z rodzaju Ectophasia, oraz z Phasia hemiptera (boki tułowia bez czarnych włosków, tylne uda częściowo pomarańczowoczerwone). Jednak najbardziej podobna jest do samicy Phasia obesa i Phasia aurigera – identyfikacja na podstawie budowy i oszczecenia sternitów 6 i 7, niemożliwa na podstawie fotografii terenowych (na fotografiach poniżej znajduje się samica któregoś z tych trzech gatunków)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Sylvester Kociniak
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Chris Raper

Las Bemowski koło Warszawy 18.07.2020 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

Las Bemowski koło Warszawy 18.07.2020 ♀ Fot. Sylvester Kociniak


avidal

Leave a Reply