Phasia obesa – Paśnica wielkogłowa

Tachinidae – Rączycowate
Należąca do podrodziny Phasiinae rączyca o zwartej budowie ciała. Oczy duże, czerwono-brązowe, przedzielone bardzo wąskim czołem. Scutum ciemno- lub jasnoszare; przed szwem tułowiowym 4 ciemne, podłużne pasy. U najmniejszych samic pasy przed szwem mogą zanikać. Odwłok czarny lub czarno-niebieski, bez żółtych czy czerwonych akcentów, z szarym opyleniem lub bez opylenia.

BRUS 13.04.2016 Samiec

Łódź – BRUS 13.04.2016 ♂

Łódź – BRUS 13.04.2016 ♂

Łódź – BRUS 13.04.2016 ♂

  1. Status. Pospolita
  2. Biotop. Suche łąki, przydroża, ugory, skraje lasów, leśne polany i prześwietlenia i wszelkiego rodzaju ciepłe tereny otwarte; odwiedza kwiaty
  3. Wymiary. Długość ciała 4-7 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy są endoparazytoidami pluskwiaków różnoskrzydłych – wymienia się  Neottiglossa pusilla, Zicrona caerulea, Myrmus miriformis, Lygus pratensis, Leptopterna dolabrata, Beosus maritimus
  7. Podobne. Phasia subcoleoptrata
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Augustyna avidal
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Piluca Alvarez i Theo Zeegers 
P obesa

Murawy Dobromierskie 29.07.2017

Ph. obesa

Murawy Dobromierskie 29.07.2017

Łódź – BRUS 13.04.2016

Łódź – BRUS 13.04.2016

Będzino 01.08.2021 Fot. Augustyna


avidal

Leave a Reply