Subclytia rotundiventris

Tachinidae – Rączycowate
Maleńka rączyca z podrodziny Phasiinae. Scutum szarawe. Odwłok pomarańczowy, czy też ciemnożółty z ciemnymi punktowymi plamkami na bokach tergitów i w ich centralnej części, przy tylnych krawędziach.

Francja – Oxelaëre 05.07.2017 Fot. Marie Lou Legrand

Widzew 07.08.2012

Łódź – Widzew 07.08.2012

  1. Liczebność. Nieliczna, obserwowana sporadycznie
  2. Biotop. Nasłonecznione skraje lasów, polany leśne, kwietne łąki, nieużytki, przytorza i przydroża, murawy kserotermiczne i psammofilne
  3. Wymiary. Długość ciała 4-6 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Francja, Polska – łódzkie. Nieustannie poszukuję tej rączycy i tylko raz mi się udało, koło domu na widzewskich torowiskach. Fotografia tylko jedna i to bardzo słaba, a muszka zaraz odleciała – ale funkcję dokumentacyjną spełnia
  6. Pokarm. Nektar. Larwy żerują na niektórych pluskwiakach z rodzin Acanthosomatidae i Pentatomidae: Elasmostethus interstinctus, Cyphostethus tristriatusAcanthosoma haemorrhoidale, Elasmucha grisea  Palomena viridissima Dolycoris baccarum, Piezodorus lituratum
  7. Podobne. Inne drobne rączyce o pomarańczowym, bądź ciemnożółtym odwłoku, które jednak pozbawione są charakterystycznie umiejscowionych ciemnych plamek
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marie Lou Legrand avidal

avidal

Leave a Reply