Gonia picea – Czupura łajdaczka*

Tachinidae – Rączycowate
Krępa rączyca o szerokim pomarańczowym czole i niewielkich oczach. Na tułowiu jasne przepaski i brak pomarańczowych plam – a jeśli są, to zajmują jedynie boki tergitów 2 i 3. Szczeciny na tergicie 5 co najmniej tak długie, jak 5 segment odwłoka.

Las wiączyński 22.04.2013

Las wiączyński 22.04.2013

Las wiączyński 22.04.2013

Las wiączyński 22.04.2013

Las wiączyński 22.04.2013

Las wiączyński 22.04.2013

  1. Liczebność. Pospolita i liczna, wczesną wiosną w lasach łatwo ją zauważyć na leśnych ścieżkach i prześwietleniach; chętnie odwiedza łozowiska w pełni kwitnienia
  2. Biotop. Lasy oraz łąki, zarośla i wrzosowiska, dokąd zalatuje poszukując swego głównego żywiciela
  3. Wymiary. Długość ciała 10-12 mm
  4. Aktywność. Luty – czerwiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Spadź, odwiedzają kwiaty. Larwy żyją w gąsienicach motyli z rodziny Noctuidae (sówkowate) – przede wszystkim w  kosiczce łąkowej Cerapteryx graminis
  7. Podobne. Inne Gonie maja zazwyczaj pomarańczowy w części odwłok. Bodaj najbardziej ją przypominająca Gonia capitata posiada na tergicie piątym szczeciny krótsze od szerokości 5 segmentu odwłoka, poza tym pojawia się latem
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. *-proponowane nazwy rodzajowa i gatunkowa
Las wiączyński 22.04.2013

Las wiączyński 22.04.2013

Las wiączyński 22.04.2013

Las wiączyński 22.04.2013

Las wiączyński 22.04.2013

Las wiączyński 22.04.2013

Las wiączyński 22.04.2013

Las wiączyński 22.04.2013

Majerowskie Błota 29.03.2014

Łódź – Majerowskie Błota 29.03.2014

Majerowskie Błota 29.03.2014

Łódź – Majerowskie Błota 29.03.2014

Las wiączyński 24.04.2013

Las wiączyński 24.04.2013

Majerowskie Błota 29.03.2014

Łódź – Majerowskie Błota 29.03.2014


avidal

Leave a Reply