Exorista larvalum – Gąsienicówka niedźwiedziówkowata

Tachinidae – Rączycowate
Oczy u obu płci nagie, rozdzielone szerokim czołem. Owłosienie wokół wibrysów (szczecinki twarzowe) nie dochodzi do najniższych szczecinek czołowych. Ciało szaro-czarne; tułów częściowo jasnobrązowo lub szaro opylony. Na scutum 4 szczecinki dc (dorsocentral setae) za szwem tułowiowym. Scutellum z brązowym zabarwieniem i długimi szczecinkami subapikalnymi. Czułki ciemne; 3 człon wydłużony. Wici czułków nieowłosione.

Waćmierek 23.05.2009 Fot. Alek Brzozowski

Waćmierek 23.05.2009 Fot. Alek Brzozowski

Gostyń 12.08.2009 Fot. Alek Brzozowski

Gostyń 12.08.2009 Fot. Alek Brzozowski

  1. Status. Pospolita
  2. Siedlisko. Skraje lasów – zwłaszcza sosnowych, polany, łąki, ogrody, parki; chętnie tereny otwarte
  3. Wymiary. Długość ciała 6-14 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień; co najmniej dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Pomorskie, wielkopolskie
  6. Pokarm. Nektar, spadź, pyłek. Larwy są parazytoidami gąsienic motyli dziennych i nocnych z różnych rodzin
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju – niektóre można wykluczyć na podstawie owłosionych oczu, inne ze względu na trzy szczecinki dc za szwem tułowiowym
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Alek Brzozowski

Gostyń 12.08.2009 Fot. Alek Brzozowski

Gostyń 12.08.2009 Fot. Alek Brzozowski

Gostyń 12.08.2009 Fot. Alek Brzozowski


avidal

Leave a Reply