Erythrocera nigripes

Tachinidae – Rączycowate
Oczy u obu płci rozdzielone czołem. Ubarwienie ciała szare. Na scutum szczecinki dc (dorsocentral setae). Nogi czarne. 3 człon czułków silnie wydłużony. Skrzydła przezroczyste; komórka R4+5 szeroko otwarta, a żyłki poprzeczne nieprzyciemnione.

Warszawa – Ogród Botaniczny PAN 22.08.2002 Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Ogród Botaniczny PAN 22.08.2002 Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Ogród Botaniczny PAN 22.08.2002 Fot. Sylvester Kociniak

  1. Status. Rzadka, miejscami liczna. Wykazywana m.in. z Ponidzia, Słubic i Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
  2. Siedlisko. Głównie murawy kserotermiczne i psammofilne oraz piaszczyste tereny trawiaste
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 6-8 mm
  4. Aktywność. Maj – czerwiec i sierpień – wrzesień. Zwykle 2 pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar. Gatunek żywicielski nieznany
  7. Podobne. Przede wszystkim niektóre gatunki z plemienia Blondelini, które różnią się oszczeceniem ciała – identyfikacja należy do trudnych
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Sylvester Kociniak
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Theo Zeegers

avidal

Leave a Reply