Cylindromyia bicolor – Walcownica dwubarwna

Tachinidae – Rączycowate
Scutum czarne, szaro opylone. Odwłok cylindryczny, silnie oszczecony, czerwony – tylko w części nasadowej z czarną, trójkątną plamą przechodzącą w cienką, podłużną linię.

C bicolor

Wiedeń 14.07.2017 Fot. Adrian Atamańczuk

Niemcy – Saarland 31.07.2020 Fot. Danka Koślicka

C.bicolor

Wiedeń 14.07.2017 Fot. Adrian Atamańczuk

Warszawa 19.08.2023 Fot. Sylvester Kociniak

  1. Status. Na południu Europy pospolita. W Polsce rzadka, obserwowana dopiero od 2020 roku na południu kraju – wg danych literaturowych nie występuje w naszym kraju
  2. Siedlisko. Łąki, przydroża, ugory, polany, skraje lasów, murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 11-14 mm
  4. Aktywność. Koniec czerwca – październik. W Polsce na w ekspansji – dotarła do Warszawy (stan na 2023 rok)
  5. Lokalizacja. Austria, Niemcy, Polska – mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź. Larwy są parazytoidami wewnętrznymi dzidosza Rhaphigaster nebulosa; być może także innych pluskwiaków z rodziny Pentatomidae
  7. Podobne. Jedyna europejska walcownica z czerwonym wierzchołkiem odwłoka
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Danka Koślicka Adrian Atamańczuk Sylvester Kociniak

avidal

4 thoughts on “Cylindromyia bicolor – Walcownica dwubarwna

Leave a Reply