Cylindromyia bicolor – Walcownica dwubarwna

Tachinidae – Rączycowate
Scutum czarne, szaro opylone. Odwłok cylindryczny, silnie oszczecony, czerwony – tylko w części nasadowej z czarną, trójkątną plamą przechodzącą w cienką, podłużną linię.

C bicolor

Wiedeń 14.07.2017 Fot. Adrian Atamańczuk

Niemcy – Saarland 31.07.2020 Fot. Danka Koślicka

C.bicolor

Wiedeń 14.07.2017 Fot. Adrian Atamańczuk

  1. Liczebność. Na południu europy pospolita. W Polsce nie występuje
  2. Biotop. Łąki, przydroża, ugory, polany, skraje lasów, murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 11-14 mm
  4. Aktywność. Koniec czerwca – październik
  5. Lokalizacja. Austria, Niemcy
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź. Larwy są parazytoidami wewnętrznymi dzidosza Rhaphigaster nebulosa; być może także innych pluskwiaków z rodziny Pentatomidae
  7. Podobne. Jedyna europejska walcownica z czerwonym wierzchołkiem odwłoka
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Danka Koślicka Adrian Atamańczuk

avidal

Leave a Reply