Nemorilla floralis – Wniklica gąsienicówka*

Tachinidae – Rączycowate
Oczy duże, czerwonobrązowe, u obu płci rozdzielone szerokim czołem, choć wyraźnie węższym u samców. Parafrontalia ( jasny fragment czoła między oczami ) z dostrzegalnym zwłaszcza u samic przyżółceniem. Szczecinki za przyoczkami ( post-ocellar bristles ) u samca załamane ku przodowi niemal pod kątem prostym. Owłosienie tylu głowy jasne, żółtawe. Tułów z dobrze wykształconymi trzema czarnymi podłużnymi pasami. Odwłok wyraźnie oszczecioniony. 2 tergit odwłoka czarny ( 1 tergit niewidoczny u muchówek ). Pozostałe tergity plamkowane. Nogi czarne. Czułki ciemne; 2 człon czułków samicy ciemnobrązowy do czarnego. Skrzydła bez plam.

Nemorilla

Łódź – Dolina Olechówki 24.07.2017 Samiec

Nemorilla.

Dolina Olechówki 24.07.2017

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, parki, zarośla, ogrody, chętnie przesiaduje na liściach roślin zielnych, krzewów i niskich drzew
  3. Wymiary. Długość ciała 4-8 mm
  4. Aktywność. Od początku maja do połowy października; szczyt pojawu w sierpniu
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całej Polsce
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy są parazytoidami gąsienic Microlepidoptera, okazjonalnie także niektórych Macrolepidoptera
  7. Podobne. Drugi, znacznie rzadszy, ciepłolubny krajowy gatunek – Nemorilla maculosa – różni się jaśniejszymi, brązowymi, lub żółtawobrązowymi drugimi członami czułków ( samica ), oraz nie zagiętymi ku przodowi szczecinkami za przyoczkami ( samiec ) – rozróżnienie tych dwóch gatunków bywa kłopotliwe. Podobnych jest także wiele innych rączyc, które można odróżnić min. po liczbie i układzie szczecinek barkowych, czy nieprzyżółconych parafrontaliach
  8. * – proponowane nazwy rodzajowa i gatunkowa

Dodaj komentarz