Nemorilla floralis – Wniklica gąsienicówka*

Tachinidae – Rączycowate
Oczy duże, czerwono-brązowe, u obu płci rozdzielone szerokim czołem, choć wyraźnie węższym u samców. Parafrontalia (jasny fragment czoła między oczami) z dostrzegalnym zwłaszcza u samic przyżółceniem. Szczecinki za przyoczkami (post-ocellar bristles) u samca załamane ku przodowi niemal pod kątem prostym. Owłosienie tylu głowy jasne, żółtawe. Scutum z dobrze wykształconymi trzema czarnymi podłużnymi pasami. Odwłok wyraźnie oszczecony. 2 tergit odwłoka czarny (1 tergit niewidoczny u muchówek). Pozostałe tergity plamkowane. Nogi czarne. Czułki ciemne; 2 człon czułków samicy ciemnobrązowy do czarnego. Skrzydła bez plam.

Nemorilla

Łódź – Dolina Olechówki 24.07.2017 ♂

Nemorilla.

Dolina Olechówki 24.07.2017 ♂

  1. Status. Pospolita
  2. Siedlisko. Lasy, parki, zarośla, ogrody, chętnie przesiaduje na liściach roślin zielnych, krzewów i niskich drzew
  3. Wymiary. Długość ciała 4-8 mm
  4. Aktywność. Od początku maja do połowy października; szczyt pojawu w sierpniu
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy są parazytoidami gąsienic Microlepidoptera, okazjonalnie także niektórych Macrolepidoptera
  7. Podobne. Drugi, znacznie rzadszy, ciepłolubny krajowy gatunek – Nemorilla maculosa – różni się jaśniejszymi, brązowymi lub żółtawo-brązowymi drugimi członami czułków (samica), oraz nie zagiętymi ku przodowi szczecinkami za przyoczkami (samiec) – rozróżnienie tych dwóch gatunków bywa kłopotliwe. Podobnych jest także wiele innych rączyc, które można odróżnić m.in. po liczbie i układzie szczecinek barkowych, czy nieprzyżółconych parafrontaliach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. * – proponowane nazwy rodzajowa i gatunkowa

avidal

Leave a Reply