Solieria pacifica

Tachinidae – Rączycowate
Oczy u obu płci rozdzielone czołem, które zwłaszcza u samca jest wyraźnie szersze od średnicy oka; u samicy czoło osiąga 1.20-1.45 średnicy oka. Szerokość czoła jest jedną z cech diagnostycznych gatunku. Palpi (głaszczki) przy wierzchołkach nie są wyraźnie zgrubiałe. Ubarwienie ciała szaro-beżowe. Nogi dwubarwne – uda i golenie zwykle żółto-pomarańczowe, stopy ciemne; pazurki relatywnie krótkie. Trzeci człon czułków wydłużony, czarny.

Łódź – Widzew 19.07.2020 ♂

Łódź – Widzew 19.07.2020 ♂

  1. Status. Pospolita i liczna
  2. Siedlisko. Suche łąki, skraje lasów, trawniki, przydroża, parki, ogrody, nieużytki; bardzo chętnie tereny ruderalne i miejskie
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-6 mm
  4. Aktywność. Maj – październik; kilka pokoleń w sezonie
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź. Larwy są parazytoidami gąsienic małych motyli, w tym zwójkowatych Tortricidae (wymienia się rodzaj Olethreutes)
  7. Podobne. U pozostałych gatunków z rodzaju czoło jest zauważalnie węższe, pazurki na stopach dłuższe, a palpi zgrubiałe na końcach (dotyczy samic)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Theo Zeegers

avidal

Leave a Reply