Kirbya moerens

Tachinidae – Rączycowate
Ciało smoliście czarne. Oczy samicy rozdzielone szerokim, a samca wąskim czołem. Na tergitach 3-5 u samca mogą się pojawiać plamki jasnego opylenia, u samicy odwłok zawsze jednolicie czarny. Na tergicie 4-tym obecnych od sześciu do dziesięciu sztywnych szczecin – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Skrzydła silnie przyciemnione wzdłuż przednich krawędzi i u nasady; użyłkowanie ciemne i bardzo wyraźnie zaznaczone.

Austria – Wiedeń 30.04.2021 ♂ Fot. Michael Knapp

Austria – Wiedeń 30.04.2021 ♂ Fot. Michael Knapp

  1. Liczebność. Rzadka
  2. Biotop. Skraje lasów, łąki, polany; preferuje ciepłe miejsca
  3. Wymiary. Długość ciała 5-8 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – maj
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Nektar. Gatunki żywicielskie larw pozostają nieznane
  7. Podobne. U samicy Kirbya unicolor brak sztywnych szczecin na 4-tym tergicie (u samca są one znacznie słabsze, włosowate) a odwłok jest zawsze jednolicie czarny u obu płci
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Michael Knapp

avidal