Oswaldia reducta

Tachinidae – Rączycowate
Oczy u obu płci nagie, rozdzielone czołem. Ciało czarne, miejscowo szaro opylone. Na tułowiu dwie szczecinki dc (dorsocentral setae) przed szwem tułowiowym. Za szwem tułowiowym 3 pary szczecinek acr (acrostichal setae). Szczecinki boczne na scutellum bardzo długie – cecha diagnostyczna rodzaju. Skrzydła z rzędem drobnych, krótkich szczecinek wzdłuż krawędzi kostalnej (przedni brzeg skrzydła).

Gostyń 10.08.2011 Fot. Alek Brzozowski

Gostyń 10.08.2011 Fot. Alek Brzozowski

Gostyń 10.08.2011 Fot. Alek Brzozowski

  1. Status. Bardzo rzadka w całej Europie
  2. Siedlisko. ?
  3. Wymiary. Długość ciała ?
  4. Aktywność. Maj/czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie
  6. Pokarm. Larwy są parazytoidami gąsienic, jednak gatunki żywicielskie nie są znane
  7. Podobne. Trzy inne gatunki z rodzaju. U Oswaldia eggeri i Oswaldia spectabilis przed szwem tułowiowym znajdują się trzy szczecinki dc. U Oswaldia muscaria za szwem tułowiowym znajdują się tylko 2 pary szczecinek acr
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Alek Brzozowski
  9. Uwagi 2. Potwierdzenie identyfikacji Theo Zeegers

Gostyń 10.08.2011 Fot. Alek Brzozowski

Gostyń 10.08.2011 Fot. Alek Brzozowski


avidal

Leave a Reply