Oswaldia spectabilis

Tachinidae – Rączycowate
Oczy u obu płci nagie, rozdzielone czołem. Ciało czarne, miejscowo szaro opylone. Na tułowiu 3 szczecinki dc (dorsocentral setae) przed szwem tułowiowym. Szczecinki boczne na scutellum bardzo długie – cecha diagnostyczna rodzaju. Czułki czarne; trzeci człon wydłużony. Skrzydła z rzędem drobnych, krótkich szczecinek wzdłuż krawędzi kostalnej (przedni brzeg skrzydła).

Czatkowy 12.06.2011 Fot. Alek Brzozowski

Czatkowy 12.06.2011 Fot. Alek Brzozowski

Czatkowy 12.06.2011 Fot. Alek Brzozowski

  1. Status. Nierzadka
  2. Siedlisko. Nasłonecznione skraje lasów, polany, łąki, murawy
  3. Wymiary. Długość ciała 5-8 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Pomorskie
  6. Pokarm. Larwy są parazytoidami przypuszczalnie gąsienic motyli – wymienia się Macrogrossum stellatarum, Deilephila porcellus i rozmaite Erebidae
  7. Podobne. Trzy inne gatunki z rodzaju. U Oswaldia eggeri ciało jest żółtoszaro opylone. U Oswaldia muscaria i Oswaldia reducta przed szwem tułowiowym znajdują się 2 szczecinki dc
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Alek Brzozowski

avidal

Leave a Reply